Nedladdningar

Vi har genom tiden hjälpt våra kunder att uppnå goda resultat. Detta har resulterat i en rad vägledningar och filer som ligger klara för att laddas ner. Om du trycker på länken här intill så kommer denna att ta dig till en översikt, som kan hjälpa dig att förbättra din trycksak.

ORIGINALMATERIAL

För bästa möjliga tryckresultat:

  • Bilder ska vara minimum 300 DPI
  • Använd korrekt ICC profil
  • Bilder, element och illustrationer ska vara i CMYK
  • Tryckfilerna ska ha skärmärken 
  • 3 mm utfall
  • All brödtext/bildtexter o.dyl. bör vara 100% svart

Vi skickar dig ett digitalt korrektur, som ger dig full översikt över det vi trycker!

ARK

Har du en 4s så skapas den med fördel som uppslag. (Inklusive rygg vid limbundet omslag)

Specialfalsningar (som 6 ellor 8 sidor):

Vare sig det är omslag eller ej så skall inviket (fliken) vara smalare än huvudsidan. Skall produkten sedan häftas eller limmas in måste även huvudsidan som sitter ihop med inviket vara minst 3mm smalare än skuret format på slutprodukten.

HÄFT

Har du ett jobb som ska häftas, exporteras alla sidorna i ett dokument. Alltid enkla sidor och inte uppslag.

LIMBINDING

Omslaget ska helst komma som uppslag med rygg. Vi kan montera omslaget, men då måste vi ha information om hur ryggen ska vara.

Finns det övergångar, så måste du flytta lite på bilderna så att dessa inte träffas när produkten fräses. Bruksanvisning kan du ladda ner genom att klicka på länken i toppen av sidan.

RYGGFORMEL:  Sidtal x bulk x gramvIkt / 2000 = ryggbredd

 

OSÄKER?

TRYCKPROFILER

Vi använder oss av flera olika profiler beroende på vilket papper som ska användas. För att uppnå bästa möjliga resultat så rekommenderar vi att lagra bilderna med en korrekt profil innan de läggs in i dokumentet. Då har du god kontroll på de färger som ändrar sig när RGB blir CMYK. 

När du ska exportera till PDF är det viktigt att använda korrekt profil. Har du inte fått den informationen, kontakta oss så skickar vi dig korrekt information.

OSÄKER?