Välkommen


Vi är ett nytt tryckeri i Öresundsregion, som består av personal från bland annat gamla Aller Tryck. Vi har många, många års erfarenhet i branschen och kan därför garantera kvalitativa trycksaker med hög leveranssäkerhet.

mer

Information


Avtal har träffats om att Ålgård Offset AS går in som majoritetsägare i Printagon Graphics AB. Samtliga aktieägare är positiva till avtalet och den nuvarande företagsledningen kommer att sitta kvar så som tidigare.

Detta avtal gör att Printagon Graphics AB nu ytterligare stärker sin ställning som en pålitlig leverantör med en solid grund.

Tillsammans med Ålgård Offsets två 16 sidiga pressar och mångsidiga kringutrustning ger det oss båda möjlighet att utvidga vårt utbud och förbättra vår konkurrenskraft på den skandinaviska marknaden då vi nu kan täcka de flesta behoven inom heatset tryck.

mer

Press


Här presenterar vi de senaste nyheterna om oss men även artiklar där vi är omnämnda, den senaste nyheten är att vi nu är Svanen märkta.

mer